Noies d’entre 8 i 18 anys.

El club també és un punt de trobada de les famílies de les associades, que poden participar en activitats pensades per a tots: festes, excursions, sortides culturals…

A més, es programen cursos d’orientació familiar per a matrimonis, xerrades i conferències sobre temes relacionats amb l’educació dels fills.

Activitats al club septimania

L’Associació Cultural i Social Club Septimània compta amb unes normes de convivència, per tal de promoure el benestar i protegir, en el marc de les activitats que es porten a terme, els drets de les noies, adolescents i joves que participen a les activitats del Club.

El contingut d’aquestes normes està regulat en la Llei14/2010, de 27 de maig, dels drets i oportunitats de la infància i l’adolescència i en la Llei 33/2010, de 1 d’octubre, de polítiques de joventut. Aquestes normes, que han estat aprovades per la Junta Directiva, estan a la seu del Club a la disposició de qui vulgui consultar-les.

Benvigundes i benvinguts!

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.