La nostra il·lusió és ajudar als pares i a les mares a:

– Potenciar el millor de les seves filles, perquè ho puguin compartir amb els altres, començant per la pròpia família

– Desenvolupar la part més social i comunicativa de cada filla

– Facilitar les converses entre mares-pares-filles, en un marc d’amistat

– Fomentar valors que considerem primordials a la societat actual (com la capacitat de comprensió i el servei als altres)

– Ajudar-les a que sàpiguen harmonitzar en un futur l’aspecte humà i professional.

Per fer possible aquest projecte educatiu, la col·laboració amb els pares i les mares és primordial, mitjançant les entrevistes amb les persones que dirigeixen els projectes i la participació de les famíles en les diverses activitats que s’organitzen per a tots.