El Club Familiar Septimània està promogut per l’Associació cultural i social Club Septimània. És el resultat de la iniciativa d’un grup de pares i mares que van promoure un espai amb l’objectiu de completar la formació de les seves filles també durant el temps de lleure.

Des de fa més de 30 anys, promovem activitats que fomenten una actitud responsable i generosa entre les noies, oberta a les necessitats dels altres, en un clima alegre i familiar que procura una atenció personalitzada a cada associada.

A més, als pares que ho desitgin, el club ofereix formació cristiana amb la qual es desenvolupa plenament la personalitat i s’aprèn a administrar la llibertat pròpia. L’atenció espiritual està encomanada a la Prelatura de l’Opus Dei.