Les activitats que es realitzen a l’associació giren entorn a tres punts forts:

  • CREATIVITAT

Durant el curs es treballen disciplines com les arts escèniques, arts plàstiques i arts culinàries. A través d’aquestes activitats les associades no només gaudeixen del temps de lleure sinó que desenvolupen la capacitat d’expressió i la sensibilitat artística.

  • ESTUDI

S’ofereix a les associades la possibilitat d’estudiar cada tarda a les seves instal·lacions. L’estudi és dirigit i vigilat per una persona qualificada que procura un bon aprofitament del temps. Hi ha també la possibilitat d’accedir al programa  INTELLIGO®, coordinat per la fundació Pineda.

  • SOLIDARITAT

S’organitzen activitats d’àmbit solidari per aprendre a tenir cura dels altres i així créixer en l’àmbit personal. Aquestes activitats els ajuda a valorar millor el que tenen i a compartir-ho amb els altres.