Les activitats estan dirigides a noies d’entre 6 i 15 anys i també hi ha activitats per a les famílies de les associades.

Durant el curs les activitats es desenvolupen per edats, segons diferents nivells, que són:

Preclub: 1r i 2n Primària

Nivell 1: 3r i 4rt Primària

Nivell 2: 5è, 6è Primària i 1r ESO

Nivell 3: 2n i 3r ESO

Per tal de proporcionar una bona atenció cada nivell disposa d’una encarregada que vetlla pel bon funcionament i la formació de les associades.

Cada nivell té un assignat un repte concret a nivell de formació i es procura organitzar activitats per tal d’aconseguir-lo de manera concreta.

A més, cada associada té una preceptora que, d’una manera periòdica i amb la col·laboració dels pares, l’ajuda a aprofitar tota la formació rebuda.