PROJECTE EDUCATIU

Les activitats estan dirigides a noies d’entre 6 i 15 anys i també hi ha activitats per a les famílies de les associades.

Durant el curs les activitats es desenvolupen per edats, segons diferents nivells, que són:

Preclub: 1r i 2n Primària

Nivell 1: 3r i 4rt Primària

Nivell 2: 5è, 6è Primària i 1r ESO

Nivell 3: 2n i 3r ESO

Per tal de proporcionar una bona atenció cada nivell disposa d’una encarregada que vetlla pel bon funcionament i la formació de les associades.

Cada nivell té un assignat un repte concret a nivell de formació i es procura organitzar activitats per tal d’aconseguir-lo de manera concreta.

A més, cada associada té una preceptora que, d’una manera periòdica i amb la col·laboració dels pares, l’ajuda a aprofitar tota la formació rebuda.

Les activitats que es realitzen a l’associació giren entorn a tres punts forts:

  • CREATIVITAT

Durant el curs es treballen disciplines com les arts escèniques, arts plàstiques i arts culinàries. A través d’aquestes activitats les associades no només gaudeixen del temps de lleure sinó que desenvolupen la capacitat d’expressió i la sensibilitat artística.

  • ESTUDI

S’ofereix a les associades la possibilitat d’estudiar cada tarda a les seves instal·lacions. L’estudi és dirigit i vigilat per una persona qualificada que procura un bon aprofitament del temps. Hi ha també la possibilitat d’accedir al programa  INTELLIGO®, coordinat per la fundació Pineda.

  • SOLIDARITAT

S’organitzen activitats d’àmbit solidari per aprendre a tenir cura dels altres i així créixer en l’àmbit personal. Aquestes activitats els ajuda a valorar millor el que tenen i a compartir-ho amb els altres.

L’Associació Cultural i Social Club Septimània compta amb unes normes de convivència, per tal de promoure el benestar i protegir, en el marc de les activitats que es porten a terme, els drets de les noies, adolescents i joves que participen a les activitats.

El contingut d’aquestes normes està regulat en la Llei14/2010, de 27 de maig, dels drets i oportunitats de la infància i l’adolescència i en la Llei 33/2010, de 1 d’octubre, de polítiques de joventut. Aquestes normes, que han estat aprovades per la Junta Directiva, estan a la seu del Club a la disposició de qui vulgui consultar-les.

L’orientació cristiana i les activitats de formació espiritual estan encomanades a la Prelatura de l’Opus Dei, en un marc de total llibertat

novetats