Tipus de programes

Fundació Pineda, en col·laboració amb  Septimània, porta a terme el projecte INTELLIGO®, que té quatre programes dissenyats per a potenciar entre les noies, metodologies d’estudi que posteriorment seran necessàries a l’entorn universitari, així com al llarg de la seva carrera professional.

Al nostre club familiar portem a terme dos programes:

PRE-INTELLIGO®

S’inicia a cinquè i sisè de Primària i es tracta d’ensenyar a organitzar-se els deures.

Es treballa la comprensió lectora, el vocabulari i el raonament matemàtic.

INTELLIGO® S-tudio

Està dirigit a alumnes d’ESO i Batxillerat, que es divideixen en els següents grups:1r-2n, 3è-4t i Batxillerat.

Cada cicle, al seu nivell, treballa la planificació de la feina diària, la comprensió lectora, l’esquema/subratllat, el raonament matemàtic, la memorització i la planificació d’exàmens.

estudi dirigit

Objectius del projecte

A través de l’estudi, ambdós programes tenen com a objectius desenvolupar les següents habilitats personals de les noies:

– Autonomia personal: gestió del temps i organització prèvia

– Coneixement propi / Autoavaluació

– Relació proporcional entre esforç, temps i resultats

– Motivació perquè promoguin el seu estudi

– Desenvolupament d’habilitats intel·lectuals, emocionals i de treball en equip, imprescindibles per als èxits universitari i professional.

Avaluació de la metodologia

Aquesta metodologia d’estudi s’implanta i avalua a través de:

– Sessió trimestral de formació

– Exercicis setmanals / quinzenals

– Entrevista trimestral amb els pares

Què han dit dINTELLIGO®… 

«Horari, ambient de silenci i treball».

«El projecte Intelligo ha ajudat a crear hàbits d’estudi al club. Les participants tenen una motivació forta, de pes, quan veuen que hi ha un seguiment real i exigent durant les hores d’estudi. Se’ls demana puntualitat, silenci, gestió del seu propi temps, autonomia. A més a més, el fet de treballar amb objectius a temps concret és una manera de veure que hi ha una finalitat, que el que fan té un sentit. Esperem que aquest Projecte segueixi donant aquests fruits i molts més. La professionalitat a l’estudi és la millor inversió que un estudiant pot fer».

«Poder oferir un producte de qualitat a les famílies».

«La constància i l’esforç de dues hores seguides d’estudi. Virtuts: ordre, laboriositat, fortalesa». 

Per a més informació, visita la pàginahttp://www.fundacionpineda.org/iniciativas/proyectos-educativos/intelligo

«